Vind hier het beste boek over rekenen van 2021. Vergelijk snel de top 5!

Als ouder of verzorger weet je hoe belangrijk boeken zijn. Van boeken kun je namelijk veel leren. Gaat het om verhaalboeken, dan kun je ontspannen. Er zijn echter ook boeken die speciaal zijn geschreven met het doel om je te laten oefenen. Meestal zijn dergelijke boeken gericht op kinderen of studenten. Denk maar aan oefenboeken die je voorbereiden op een examen of gewoon oefenboekjes voor jonge kinderen. Gaat jouw kind (pas) naar school en wil je hem/haar helpen op het gebied van rekenen? Dan is het handig om op zoek te gaan naar het beste boek over rekenen. Wij helpen je middels dit artikel om het beste boek over rekenen voor jouw kind te vinden.

Beste boek over rekenen van 2021

Rekenen is een van de basisvakken op school. Bovendien speelt rekenen ook een belangrijke rol in het dagelijkse leven. Je berekent namelijk hoeveel je in de winkel moet betalen of hoeveel kleingeld iemand je moet geven. Rekenen vormt zelfs de basis van verschillende technische vakken. Het is daarom handig om kinderen op jonge leeftijd te stimuleren om dit vak goed onder de knie te krijgen. Momenteel ben je op zoek naar het beste boek over rekenen. Je hebt op dit gebied veel keuzemogelijkheden aan de hand van de leeftijd of het leerjaar van je kind. Vanwege de vele rekenboeken kan het moeilijk zijn om slechts een uit te kiezen. Daarom hebben we aan de hand van de best verkochte rekenboeken van dit moment een top 5 samengesteld. Lees dus gauw de beschrijvingen over deze boeken en kies jouw beste boek over rekenen vandaag nog uit!

1. Zo Leuk Is Oefenen Ik Leer Rekenen 6-7 Jaar – Beste boek over rekenen

Vrijwel iedereen kent de uitdrukking “oefening baart kunst”. Misschien zeiden jouw Zo Leuk Is Oefenen Ik Leer Rekenen 6-7 Jaarouders dat toen je jong was en een bepaald vak niet helemaal onder de knie had. Dat is ook de gedachte achter het boek Zo Leuk Is Oefenen Ik Leer Rekenen 6-7 Jaar. Dit boek is wellicht het beste boek over rekenen voor jou. Het boek is immers bestemd voor kinderen van leerjaar/groep 3. Als je kind aan de slag gaat met dit boekje, dan leert hij/zij in enkele maanden tijd om te rekenen. Hoe meer je kind oefent, hoe vlotter het zal gaan. Bovendien volgen de oefeningen in het boek het schoolleerprogramma. Kinderen kunnen dus thuis verder oefenen wat ze op school hebben geleerd. Daarbij kun je denken aan cijfers schrijven, sommen maken, getallen splitsen, eenvoudige rekenraadsels, enzovoorts. Met dit boekje laat je je kind zelfs zien dat oefenen niet saai hoeft te zijn, maar juist leuk is!

Eigenschappen van het boek Zo Leuk Is Oefenen Ik Leer Rekenen 6-7 Jaar – Beste boek over rekenen:

 • Dit rekenboekje is bestemd voor kinderen uit groep 3.
 • De gedachte achter dit boekje is: oefening baart kunst.
 • In dit boekje kom je leuke tekenen en speelse opdrachten tegen.
 • Kinderen vanaf ongeveer 6 jaar kunnen met plezier aan de slag gaan met dit boekje.
 • Het boek volgt het schoolleerprogramma, dus je kind oefent thuis verder wat hij/zij op school heeft geleerd.

2. De tafels van vermenigvuldiging 7-8 jaar 2de leerjaar groep 4

Hierboven heb je gezien dat kinderen in leerjaar 3 net kennismaken met het vak rekenen. De tafels van vermenigvuldiging 7-8 jaar 2de leerjaar groep 4Daarom moeten ze leren om cijfers te schrijven, getallen te splitsen, enzovoorts. In leerjaar 4 is het kind al een beetje verder. Is daarom het beste boek over rekenen voor jouw kind een rekenboekje gericht op groep 4? Dan kies je voor het boek De tafels van vermenigvuldiging 7-8 jaar 2de leerjaar groep 4. In dit boekje zie je dat er reeds tafels van vermenigvuldiging en deling voorkomen. In het begin zijn deze oefeningen wellicht uitdagend, maar hoe meer je kind oefent, hoe vlotter het zal gaan. Ook in dit boekje vind je speelse opdrachten, die afwijken van de klassieke driloefeningen van de school. Bovendien bouwen de oefeningen op in moeilijkheidsgraad én ze volgen het schoolleerprogramma. Door te oefenen met dit boekje, gaat je kind gemotiveerd en plezierig aan de slag!

Eigenschappen van het boek De tafels van vermenigvuldiging 7-8 jaar 2de leerjaar groep 4:

 • Dit boek is gericht op kinderen vanaf ongeveer 7 jaar.
 • In dit boekje wordt er ingegaan op rekenleerstof van leerjaar 4.
 • Er komen in dit rekenboek tafels van vermenigvuldiging en deling voor.
 • Om het oefenproces aangenamer te maken, staat dit boek boordevol leuke tekeningen en speelse opdrachten.

3. Mijn dubbeldik speel- en oefenboek 5-7 jaar; Groep 2 / Groep 3

Misschien heb je gezien dat je kind minder goed is in bepaalde vakken. Als dat het geval is, Mijn dubbeldik speel- en oefenboek 5-7 jaar; Groep 2 Groep 3dan laat je het kind extra oefenen met deze vakken. Momenteel hebben we het over rekenboeken. Heeft je kind ook extra hulp nodig op het gebied van schrijven en lezen? Dan kennen wij het beste boek over rekenen voor jouw kind. We verwijzen hier naar Mijn dubbeldik speel- en oefenboek 5-7 jaar; Groep 2 / Groep 3. Dit boek leert je kind op een speelse manier om vlot te rekenen, schrijven en lezen. Zo leert je kind om goede woorden en zinnen te vormen en te begrijpen wat hij/zij leest. Zelfs het oplossen van eenvoudige bewerkingen behoort tot de oefeningen. Het boekje leert kinderen ook om logisch te denken, vormen te herkennen en associaties te maken. Zorg met dit boekje dus voor urenlang speel- en oefenpret voor jouw kind!

Eigenschappen van het boek Mijn dubbeldik speel- en oefenboek 5-7 jaar; Groep 2 / Groep 3:

 • Er wordt in dit boekje ingegaan op rekenen, lezen en schrijven.
 • Dit gecombineerd oefenboek is gericht op kinderen van ongeveer 5 tot 7 jaar.
 • Op elke pagina wordt samengevat welke specifieke vaardigheid je kind met de opdracht oefent.
 • Als extra stimulans mogen kinderen op elke dubbele pagina een kleurrijke beloningssticker opplakken.
 • In dit boek zijn er pictogrammen, die in één oogopslag laten zien wat er in de oefening precies moet gebeuren.

4. Rekenen en wiskunde in de praktijk Kennisbasis

Tot nu toe hebben we het steeds gehad over rekenboeken. Wanneer kinderen echter hogerop Rekenen en wiskunde in de praktijk Kennisbasiskomen, krijgen ze los van rekenen ook het vak wiskunde. Is daarom het beste boek over rekenen voor jouw kind een reken- én wiskundeboek? Moet dit boek je kind bovendien helpen om zich voor te bereiden op de kennisbasistoets? Dan kies je voor het boek Rekenen en wiskunde in de praktijk Kennisbasis. Dit boek is perfect voor kinderen die zich willen voorbereiden op de kennisbasistoets rekenen-wiskunde. In het boek vind je daarom meer dan 400 oefenopgaven, die bij de toetsdelen aansluiten. Je komt in het boek zelfs oefenvragen tegen per domein. In het boek komen vijf domeinen aan bod, namelijk getallen, verhoudingen, meten, meetkunde en verbanden. Toets met dit boek dus de kennis van je kind van ieder onderwerp afzonderlijk. Ook voor het opfrissen en bijspijkeren van de verschillende onderwerpen is het boek ideaal!

Eigenschappen van het boek Rekenen en wiskunde in de praktijk Kennisbasis:

 • Oefenen met dit boek betekent dat je per onderwerp kunt oefenen.
 • Kennis van ieder onderwerp kan afzonderlijk worden getoetst, opgefrist en bijgespijkerd.
 • In dit boek vind je meer dan 400 toetsvragen op het niveau van de kennisbasistoets rekenen-wiskunde.
 • Er is een handige ondersteunende website die je kunt bezoeken met extra oefenmateriaal voor toetsen.
 • Vijf domeinen komen aan bod in dit boek, namelijk verbanden, meetkunde, getallen, meten en verhoudingen.

5. Zo leuk is oefenen! – Allereerste telspelletjes (4-5 j.)

We hebben het hierboven steeds gehad over boeken voor leerjaar 2 of hoger. Dit is begrijpelijk, Zo leuk is oefenen! - Allereerste telspelletjes (4-5 j.)omdat er in de lagere klassen minder aandacht wordt besteed aan het vak rekenen. Wil je echter dat je kleuter een voorsprong heeft? Dan is het beste boek over rekenen voor hem/haar Zo leuk is oefenen! – Allereerste telspelletjes (4-5 j.). In groep 1 beginnen kinderen zich langzaamaan te interesseren in cijfers. Dit is dus het perfecte moment om kinderen te stimuleren en voor te bereiden op de leerstof van de school. Dat is precies wat je doet met dit boekje. Er zijn in dit rekenboekje oefeningen die kinderen kennis laten maken met cijfers. Het boekje leert kinderen ook om te tellen, hoeveelheden aan te vullen, getalbeelden te lezen, cijfers te herkennen, enzovoorts. Laat je kind zien hoe leuk oefenen kan zijn door met dit boekje aan de slag te gaan!

Eigenschappen van het boek Zo leuk is oefenen! – Allereerste telspelletjes (4-5 j.):

 • Dit rekenboekje is gericht op kleuters van ongeveer 4 tot 5 jaar.
 • Met dit boekje kun je kersverse leerlingen voorbereiden op het vak rekenen.
 • Doordat het boek leuke tekeningen en speelse opdrachten bevat, motiveert het kinderen extra om aan de slag te gaan.
 • Het boek leert kinderen om cijfers te herkennen, te tellen, hoeveelheden aan te vullen, getalbeelden te lezen, enzovoorts.